Инж. Васил Чалъков: В завода на МУЛТИВАК внедрихме висококачествени осветителни тела и технологии 30.06.2018

 

 

Заводът на „Мултивак“ с осветителна система от Бронлайт 03.06.2018

 


Dynalite: Високо качество на управление и контрол на осветлението от Philips и „Бронлайт“
31.05.2018

 

 

Проектиране на осветлението – функционалност, естетика и енергийна ефективност 03.01.2018

 

 

 

Гъвкави и енергоспестяващи решения за индустрията 05.2017

 

 

 

Инж. Васил Чалъков, управител на „Бронлайт“ ЕООД: Системите за управление на осветлението разширяват функционалностите на осветителните тела 31.01.2017

 

инж. Васил Чалъков, управител на Bronlight: Високите изисквания към осветлението на индустриалните обекти налагат солидни решения и инвестиции 22.06.2016 г.

 

ИНТЕРВЮ С ИНЖ. ВАСИЛ ЧАЛЪКОВ, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА БРОНЛАЙТ