Съвременната градска среда се развива с бързи темпове, залага все повече на технологиите и създава комфорт и свързаност за хората. Именно в тази насока се развива и осветителния бранш, който залага все повече на системи за контрол и управление на осветлението. Те синхронизират светлината в пространствата с нуждите на човешкия организъм като повишават производителността и концентрацията или предразполагат окото към релакс и забавление. Каквото и да е предназначението им, то е преди всичко в услуга на ползвателите, инвеститорите и дори на природата, в унисон с концепцията за устойчиво развитие.

Персонализиране на средата

Система за управление и контрол на осветлението Philips Dynalite – търговски обекти на верига магазини „Фантастико“; снимки: арх. студио Cityscape

Една от основните задачи на интегрираните системи за контрол и управление на осветлението е създаване на атмосфера и сцени, съобразени с индивидуалните нужди на пространството и неговите функции. Осветяването на дома, офиса или производствената линия има своите съвсем конкретни изисквиания, които водят до различни подходи при планиране и внедряване на системни модули и тела. Първата и най-важна стъпка в този процес е проектирането, което залага качествени и най-вече правилни продукти.

На пръв поглед системите за контрол и управление на осветлението предлагат регулиране на светлината и нейния интензитет, спрямо желанията на ползвателите. Всъщност те дават много повече, защото са гъвкави решения с множество функционалности, които се комбинират в персонализирани конфигурации. Предлагат се както автоматизирани настройки за дългосрочна експлоатация без човешка намеса, така и ръчно управление дори от разстояние. Контролът, който осъществяват, се изразява в оценяване състоянието на цялостната система и дори на обкръжаващата среда. Вариантите са безброй.

Енергийна ефективност

Sony Center Берлин – цветно динамично осветление с продукти Philips Color Kinetics; снимки: Philips Lighting

Персонализираното осветяване на средата има едно сериозно предимство. Чрез правилното имплементиране на интегрирана система се постига изключително висока енергийна ефективност. За нуждите на паркинги, производствени или складови площи например се ползва зониране на пространството и димиране на части от него, които в момента не се ползват. Това намалява значително консумацията на електроенергия и в същото време не влияе на комфорта и работоспособността на хората. При поява на движение или съгласно предварително зададен режим, затъмнените зони могат отново да постигнат висок процент на осветяване за кратко време, без системата и телата да бъдат поставяни под стрес. Димирането, вместо пълното изключване, води до удължаване живота на осветителните тела.

При офис, търговски и дори жилищни пространства пък може да се заложи на принципа на предварителното програмиране. Едно такова помещение или площ се нуждае от различно по интезитет осветяване в зависимост от конкретни фактори като: активен/намален човекопоток в различни часови диапазони; достъп до естествена светлина; съобразяване с циркадния ритъм на човека; изчисляване на изгрев и залез съгласно дневен, сезонен, годишен цикъл и др. Интегрираната система за управление на осветлението съобразява всички тези фактори, за да предложи най-високо качество, при най-нисък разход на електроенерегия.

С други думи, правилното проектиране на осветлението и ползването на най-съвременни технологии намалява значително производствените разходи и прави една такава инвестиция рентабилна. Удълженият живот на телата и контрола върху консуманцията на електроенергия води до бърза възвръщаемост – параметри, които не трябва да се подценяват.

При реконструкция на помещения, промяна на техния статут или подмяна единствено на осветителната инсталация с внедряване на система за контрол и управление, водят до намаляване на енергийния разход с 50 до 70%. Такива безпроблемно функциониращи и успешно изпълнени, с Philips Dynalite система, проекти има и в България.

Динамично управление

Проект Галерия Тото на летище Нарита, Япония – продукт Luminous Textile; снимка: Philips Lighting

Управлението на подобни интегрирани системи се извършва отново съгласно нуждите на възложителя или ползвателя. Както споменахме по-горе, то може да бъде изцяло автоматизирано, с предварително зададени настройки и сцени. Телата могат да се програмират самостоятелно или в групи, като по този начин се обособяват отделни зони с различен интензитет на светлината.

Едно от големите предимства на такова зониране е възможността осветлението да се съобрази с достъпа до естествена светлина. Така, например, в големите отворени офис пространства, осветителите над бюра във вътрешността на помещението ще светят по-ярко, за да компенсират недостига на светлина, като в същото време създават комфорт на работещите.

В търговските обекти от друга страна, зонирането може да насочва човекопотока към определени щандове и/или промоционални продукти. Също така пространствата могат да се димират, особено в часовете с ниска посещаемост и всичко това да се синхронизира с годишен календар, съобразен с изгрев и залез.

В паркинги и скрадови помещения системата Philips Green Parking /Green Warehouse пък предлага функционалности, свързани с липсата на пряка дневна светлина. В тези пространства телата се димират до 10% при липса на движение в зоната, като това димиране може да се случва както изведнъж от 100% на 10%, така и плавно – в няколко стъпки. Избягването на пълното затъмняване и изгасване на телата води до значително удължаване на техния живот и намаляване разходите по поддръжка. Обособяването на осветителите в зони пък се извършва посредством wi-fi и съгласно конкретните нужди. Самите тела пък общуват посредством сензори, без да е необходимо да се прави допълнително окабеляване.

Когато говорим за осветлението в неговата цялост и завършеност, то трябва да имаме предвид и екстериорното фасадно осветление. То може да бъде управлявано самостоятелно или да бъде неделима част от една обща осветителна система. В същото време фасадното осветление може да бъде статично и да подчертава определени архитектурни детайли или да бъде динамично и цветно и да създава картини, които да привличат окото на минувача, да рекламират продукт, услуга или дори самата сграда.
Чрез същите тези системи цветното осветление осветление може да се интегрира безпроблемно и в интериора. То създава различни сцени и настроения в игрални зали, клубове, барове, културни простванства. Извън обичайната му употреба обаче, то се вгражда и в стенни пана, като по този начин влиза елегантно в интериора на частни домове, административни и обществени сгради. Един от най-необичайните, интересни, забавни и привличащи вниманието проект, реазилиран посредством Luminous textile светлинни пана е стената на тоалетните на летище Нарита в Япония. Те са превърнати в своеобразна арт галерия на име „TOTO”. Динамично променящи се сцени, някои от които изобразяват хора играещи гимнастика и танцуващи балет, създават съвсем различно и комфортно усещане за чакащите пътиници, като в същото време показва как едно скучно пространство може да бъде обживяно по нестандартен и атрактивен начин.

Различните системи предлагат и различна гъвкавост при програмирането. Общото за всички тях е, че позволяват лесна и бърза промяна на зададените параметри, както и ръчно управление при нужда. Голяма част от тях се достъпват и през мобилни приложения, така че можете да ги управлявате и през мобилния си телефон.

Мониторинг и контрол от разстояние

Комплекс Joy Station – цветно динамично фасадно осветление с продукти Philips Color Kinetics; снимки: Петър Чолаков

Както управлението, така и контролът и наблюдението на мрежата може да се извършва дистанционно. По този начин няколко обекта могат да бъдат мониторирани от от една точка и/или един специалист. При поява на проблем, спад или спиране на напрежението, системата веднага алармира. В случай на нужда и по предварително зададени параметри се включват и аварийни режими.

Ярък пример за такова наблюдение предлага системата за улично осветление Philips City Touch, която позволява през едно табло или дори през мобилен телефон да се контролира осветлението в цял град. Посредством , която позволява през едно табло или дори през мобилен телефон да се контролира осветлението в цял град. Посредством 3G и 4G свързаност осветителните тела комуникират помежду си и с контролния център.

Мониторирането на цялата система позволява и проследяване на живота и състоянието на осветителните тела, както и своевременната подмяна на излизащите от употреба. От една страна, така не се нарушава работния ритъм на мрежата и се избягва дискомфорта от поява на тъмни зони и участъци. От друга – замяната на телата може да се планира и едновременно да се сменят цели групи, при това в удобно време, без да се пречи на посетители или служители.

Интегриране с други видове системи

Едно от големите предимства на някои от системите за управление и контрол на осветлението, в частност на Philips Dynalite, е съвестимостта с други сходни системи, например отоплителна мрежа. Тя се свързва успешно дори с централното отопление на сградите, като позволява едновременен и координиран контрол на светлина и топлина. Към нея се интегрират успешно аудио-визуални системи, управление на щори и други.

Високотехнологични продукти, гъвкавост, иновативност, ефективност – това обединява съвременните осветителни системи. Съобразени изцяло нуждата на човека и средата, те предлагат рентабилни решения с бърза възвращаемост на инвестицията и подобрена функционалност. Именно чрез тях, осветителната индустрия става част от концепцията за свързания и интелигентен град и върви ръка за ръка с най-съвсеменните научни и технологични достижения.

PS. Текстът е публикуван в сп. „Градът“