Детектор за движение, а с дистанционно управление. Дистанционно управление, а всъщност контролира лампи. Самозагасящи се лампи, а програмирането е в малко бяло и мощно устройство, монтирано незабележимо на тавана. Това е детекторът за движение OccuSwitch DALI.

OccuSwitch DALI има задача да контролира лампите, които осветяват пътя ви или бюрото ви, или друга работна зона (като точно този част от склада, в която търсите своята пратка). Той комбинира в себе си функциите на сензор и контролер. От една страна отчита вашето движение, но от друга позволява програмиране, на контролираните от него осветителни тела, в различни по вид и функционалност режими.

Ще ви разкажем за един от тях, а на графиката ще можете да научите повече.

Влизате в офиса си и лампата се включва. Не е нужно да търсите ключа на стената, да губите време, да мислите изобщо за светлината – просто я ползвате. Когато свършите работата си и излезете, детекторът засичат определено време (продължителността си я избирате вие самите) без движение в помещението и изключва осветлението автоматично. Забравили сте ключовете от колата и се връщате – бюрото ви е все още ще бъде осветено 🙂

OccuSwitch DALI общува безжично, като може да се свързва едновременно с 15 тела, отстоящи на максимално разстоние до 8 м. Това е минималният обхват, който можете да увеличите двойно и дори тройно с едно единствено допълнително разширение. Още по-добрата новина е, че при някои модели можете да свържете до 22 детектора в една мрежа, за да покриете големи площи и да ги осветите качествено, разбира се.

Да заложите на детектори за движение има своето съществено икономическо и екологично измерение. Ползването им води до намаляване на разходите за електроенергия с 75%. В същото време интензитетът на осветителните тела може да се съобрази с достъпа до дневна светлина, като се търси максимална ефективна комбинация между естествено и изкуствено осветление.

Детекторите за движение OccuSwitch DALI са подходящи за интегриране в офиси, училища, болници, сервизни и складови помещения, коридори на хотели и др. Възможните приложения са безброй.