Професионално осветление и проектиране.

LED технологиите и енергийната ефективност
Светещи пана за оживяващи стени
Проектиране на осветлението
Интегрирани системи за контрол и управление